Wat als ik het zelf niet meer zo goed weet, notaris?

Wat als ik...


Wat als ik het zelf niet meer zo goed weet, notaris?
Bij het ouder worden hoort soms dat we het prettig vinden als de dagelijkse zorgen ons uit handen wordt genomen of dat we het zelf niet meer kunnen. Stel dat u een eigen woning heeft en dat u daar niet meer wilt blijven wonen.
Er zijn drie mogelijkheden.

1. Notariële volmacht
Als u helder van geest bent, kunt u in een notariële akte een volmacht geven. U wijst iemand aan die u volledig vertrouwt om uw zaken te regelen. Uw echtgenoot, kinderen of de notaris. Deze volmacht kan gebruikt worden als u zelf uw zaken niet meer kunt of wilt regelen. Dus dan kan de gevolmachtigde de verkoop van de woning met de makelaar en de notaris voor u regelen.

2.a. Bewind
Is er een diagnose Alzheimer, dan kunt u veelal geen akte meer bij de notaris ondertekenen. Er kan een bewind over uw vermogen worden aangevraagd bij de kantonrechter. De rechter benoemt een bewindvoerder: de andere echtgenoot, de kinderen, of de notaris, die namens u kan optreden. Hiervoor is een verklaring van een arts nodig en de rechter wil ook zelf vaststellen dat u het niet meer zelf kunt. 
Regels tijdens het bewind: uw vermogen staat onder bewind. Ieder jaar stuurt de bewindvoerder een overzicht naar de rechtbank van het verloop van de rekeningen. U mag zelf nog wel kleine betalingen verrichten, de rest doet de bewindvoerder. Er is toestemming nodig van de rechter voor uitgaven boven € 1.500,00, voor de verkoop van de woning en voor schenkingen aan de kinderen. Let op: deze regels gelden óók als de andere echtgenoot bewindvoerder is!

2 b. Mentorschap
Voor besluiten over uw persoonlijke verzorging en medische behandeling kan door de rechter één mentor worden aangewezen.

3. Curatele
Als u onder curatele wordt gesteld door de rechter betreft dit zowel uw persoon als uw vermogen. De regels voor het aanvragen van curatele zijn dezelfde als bij bewind en mentorschap. Bij curatele worden alle zaken worden geregeld door de curator, soms dus met machtiging van de rechter. De curatele wordt gepubliceerd in de krant en ingeschreven in een register. Deze regeling biedt meer bescherming.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op
© 2012 Notaris & Dementie
Disclaimer
Privacyverklaring
webdesign: Santhos
Koru Kuipers Bazuin Notariaat Dijkstra Jansen Bergman Varekamp notariaat