Wat als ik het zelf niet meer zo goed weet, notaris?

Levenstestament (notariële volmacht)


Wat als ik zelf mijn zaken niet (meer) kan regelen?
Stelt u zich eens voor dat u zelf niet meer in staat bent om uw zaken te regelen, bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent, of omdat u steeds vaker de dingen vergeet of minder goed begrijpt.
Vaak zal het dan zo zijn dat uw partner of kinderen dit van u overnemen.

Is een volmacht van de bank voldoende?
Een volmacht om te kunnen tekenen bij de bank is dan belangrijk. Hiermee is niet alles opgelost. Niet alleen omdat niet iedereen een echtgenoot en kinderen heeft. Er zijn ook zaken die uw echtgenoot en kinderen niet voor u mogen regelen. De verkoop van effecten is hier een goed voorbeeld van, maar ook schenkingen aan de kinderen!

Bij welke zaken speelt dit verder?
Met name komt het aan de orde bij de verkoop en levering van uw woning. Voor zowel de makelaar als de notaris is het van groot belang dat u goed weet wat u doet als de woning verkocht wordt. Is dit niet het geval, dan kan bij de kantonrechter de onder bewindstelling van uw vermogen worden aangevraagd. Dit is een officiële procedure. Vervolgens zal de rechter de koopovereenkomst beoordelen en machtiging verlenen voor de verkoop en levering. Jaarlijks wordt door de bewindvoerder rekening en verantwoording afgelegd aan de rechter. Dit is een hele stap.

Is er ook een andere oplossing?
Het is ook mogelijk een algehele volmacht te geven aan iemand die u volledig vertrouwt, uw partner, (één van) de kinderen, een accountant of de notaris. Deze volmacht moet in een notariële akte worden opgenomen. Hierin legt u vast dat diegene alle zaken voor u kan regelen, waaronder alle bankzaken, schenkingen en ook het verkopen van uw woning. De volmacht wordt zo gemaakt, dat vrijwel alles wat er geregeld moet worden, ook mag worden geregeld door de persoon die u heeft aangewezen. Dat is een hele zorg minder.  
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op
© 2012 Notaris & Dementie
Disclaimer
Privacyverklaring
webdesign: Santhos
Koru Kuipers Bazuin Notariaat Dijkstra Jansen Bergman Varekamp notariaat