Wat als ik het zelf niet meer zo goed weet, notaris?

MENTORSCHAP


Wat als ik zelf mijn zaken niet (meer) kan regelen?
Als u uw eigen zaken niet meer kunt regelen, of, zoals dat dan genoemd wordt, u uw ‘eigen belangen niet meer kunt behartigen’ zal iemand dat van u (moeten) overnemen. Voor uw financiële belangen kan dan door de kantonrechter een BEWIND worden ingesteld of u maakt zelf – vooraf – bij de notaris een NOTARIELE VOLMACHT. Maar er moet ook iemand zijn die uw persoonlijke belangen behartigt. Dit is een MENTOR.

Hoe wordt een mentor aangesteld?
Voor een mentor geldt hetzelfde als voor een bewindvoerder. De kantonrechter neemt op basis van de medische verklaring en het verzoek een mentorschap in te stellen een besluit. Vanaf dat moment mag de mentor met zijn werk beginnen.

Welke taken heeft de mentor?
De mentor zorgt ervoor dat alle persoonlijke zaken rondom u, uw woonomgeving, uw dagelijkse activiteiten en uw eventuele verblijf in een instelling of ziekenhuis goed worden geregeld. Het gaat dan om uw behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Als u in een instelling verblijft wordt dit vastgelegd in een zorgplan.

Hoe weet de mentor wat ik wil?
De mentor treedt alleen op als u het zelf niet meer kunt en kan met u meedenken als u twijfelt. Als de mentor het van u overneemt, kijkt de mentor bij het nemen van de besluiten naar uw achtergrond, normen en waarden en uw levensbeschouwing, zodat de zorg voor u zoveel mogelijk in uw geest wordt geregeld. De mentor wordt hier speciaal voor opgeleid en heeft hierin wel een zelfstandige bevoegdheid vanuit zijn of haar eigen kennis en vaardigheden.
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op
© 2012 Notaris & Dementie
Disclaimer
Privacyverklaring
webdesign: Santhos
Koru Kuipers Bazuin Notariaat Dijkstra Jansen Bergman Varekamp notariaat