Wat als ik het zelf niet meer zo goed weet, notaris?

BEWIND


Wat als ik zelf mijn zaken niet (meer) kan regelen?
Als u uw eigen zaken niet meer kunt regelen, of, zoals dat dan genoemd wordt, u uw ‘eigen belangen niet meer kunt behartigen’ zal iemand dat van u (moeten) overnemen. Er is een wettelijke regeling, maar u kunt het zelf ook vóóraf regelen.

Welke oplossing staat er in de wet.
Geregeld is, dat als u zelf niet goed meer kunt beoordelen wat verstandig is, via de kantonrechter een bewind kan worden ingesteld. Niet uzelf staat onder bewind, maar uw vermogen. Dit bewind kan onder andere worden aangevraagd door de partner/echtgenoot of (één van) de kinderen. De kantonrechter wijst het verzoek toe, als blijkt dat alle naaste familieleden, dus álle kinderen hiervan op de hoogte zijn én hiermee instemmen. Daarnaast moet een medische verklaring worden meegestuurd, waarin staat dat u uw eigen zaken niet meer kunt regelen. Deze dient te worden afgegeven door een niet-behandelend arts. Vanaf het moment dat uw vermogen onder bewind gesteld is, kijkt de kantonrechter mee met de bewindvoerder. Er dient een opgave van uw vermogen te worden opgestuurd naar de kantonrechter. Vervolgens dient er aan hem jaarlijks rekening en verantwoording van uw inkomsten en uitgaven afgelegd te worden. Dit heeft ermee te maken dat de kantonrechter verplicht is ervoor de zorgen dat uw vermogen zoveel mogelijk in stand blijft. Wordt uw woning verkocht, dan moet de kantonrechter daar vooraf toestemming voor geven. Schenkingen aan de kinderen worden veelal niet toegestaan, tenzij u gewend was om dit te doen.

Welke mogelijkheden heeft u zelf.
Voor de bankzaken kunt u iemand machtigen om over uw bankrekeningen te beschikken. Maar er moet natuurlijk meer geregeld worden. De notariële volmacht voorziet in een oplossing. Dit is een notariële akte waarin wordt vastgelegd wie voor u de zaken mag gaan regelen. De notaris beoordeelt of u zelf dit besluit nog kunt nemen. Dit wordt dan vastgelegd in een akte - een algehele volmacht - die u vervolgens bij de notaris tekent. Op die manier weet iedere instantie waarbij u de volmacht nodig heeft, dat deze door een objectieve deskundige met de grootste zorgvuldigheid is opgesteld en uitgebreid met u is besproken. Voorwaarde is wel dat u ten tijde van het opmaken van de volmacht nog goed kunt overzien waarvoor u volmacht geeft, of anders gezegd: dat u nog handelingsbekwaam bent. Van groot belang is in een vroeg stadium contact met de notaris op te nemen. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Notariële volmacht.
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op
© 2012 Notaris & Dementie
Disclaimer
Privacyverklaring
webdesign: Santhos
Koru Kuipers Bazuin Notariaat Dijkstra Jansen Bergman Varekamp notariaat