Wat als ik het zelf niet meer zo goed weet, notaris?

Eigen Bijdrage ZorgkostenWaar gaat het om:
Is er reden om u zorgen te maken nu de eigen bijdrage voor de zorg zo fors omhoog gegaan is en er ook een eigen bijdrage op grond van de Wmo wordt gevraagd? Dat is een goede vraag. Voor de zorg die u krijgt maakt het niet uit of u zelf veel of weinig bijdraagt. Dus als u vermogen op een gegeven moment op zou zijn, verandert uw zorg hier niet door. Het is alleen wel prettig als er dan nog iets van uw spaargeld over blijft voor kinderen.

U betaalt een eigen bijdrage als u gebruik maakt van zorg. Deze eigen bijdrage is fors omhoog gegaan. Bij de berekening kijkt het CAK eerst naar uw verzamelinkomen. Nieuw is dat sinds 1 januari 2013 ook vermogen in box 3 meetelt. Let op: het gaat hier steeds om de belastingaangifte van 2 jaar terug (peildatum). Hiervan wordt 8% om aanmerking genomen om te kijken welke bijdrage u zelf moet betalen. Eigenlijk is dat dubbel, want het telt ook al mee bij het verzamelinkomen. Het vermogen in box 3 wordt dan dus voor 12% meegenomen. De maximale bijdrage voor 2014 is € 2.248,60 per maand. Het zou goed kunnen zijn dat in de loop van de jaren dit percentage en de maximale bijdrage nog verder omhoog gaan.

In 2015 verandert het systeem van financiering van de zorgkosten. U kunt meer hierover vinden op www.zorgnotariaat.nl

Een goede reden dus om uw vermogen in box 3 te verkleinen door te schenken aan de kinderen. Als u veel vermogen op de bank heeft, kunt u hiervan een deel aan de kinderen schenken. U moet dan bij ene wat groter bedrag wel rekening houden met de te betalen schenkbelasting. Als uw vermogen voornamelijk bestaat uit een huis kunt u ook op papier, in een notariële akte, schenken. U schenkt dan aan de kinderen, maar leent het direct weer terug. Dit alles wordt geregeld op papier; er vindt dus geen geldverkeer plaats tussen u en de kinderen. U houdt zelf al uw (spaar)geld.
Ook ontstaat daardoor een extra mogelijkheid om vermogen naar de kinderen over te maken zonder extra belasting. U gaat (en moet) de kinderen dan namelijk rente betalen over het op papier geschonken en door u weer teruggeleende bedrag. Net alsof u een lening bij de bank heeft. Immers dan betaalt u de bank ook rente! De kinderen ontvangen van u dus niet alleen een schenking (op papier), maar ook ieder jaar de rente. Het huis zelf schenken is meestal niet voordelig.
Houdt u er rekening mee dat schenken niet in alle gevallen kan. Is er sprake van een bewind over het vermogen van u of uw partner, dan is de toestemming van de kantonrechter nodig. Die wordt niet zomaar gegeven. En verder, ook al is een algehele volmacht, een notariële akte met een schenking op papier mag niet door de gevolmachtigde getekend worden. Dat staat zo in de wet. Tot slot: als u de akte van schenking zelf nog wilt tekenen, moet u nog wel goed helder zijn. Anders is de akte niet geldig.

Vindt u het allemaal ingewikkeld? Dat is het ook. De notaris vertelt u er graag meer over, ook over de mogelijkheden om te schenken!


 

 

 << terug naar overzicht

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op
© 2012 Notaris & Dementie
Disclaimer
Privacyverklaring
webdesign: Santhos
Koru Kuipers Bazuin Notariaat Dijkstra Jansen Bergman Varekamp notariaat