Wat als ik het zelf niet meer zo goed weet, notaris?

 

Levenstestament


Wat is het levenstestament?
U legt vast hoe u wilt dat de belangrijkste zaken in uw leven verlopen, als u dit zelf niet meer kunt regelen. Anderen zullen voor u zorgen en besluiten nemen over uw leefomstandigheden, verzorging, financiën en inboedel. U kunt uw wensen door de notaris vast laten leggen in een levenstestament.

Wat is het verschil met een gewoon testament?
Het testament en het levenstestament horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Een levenstestament werkt tijdens uw leven. U bent er nog, maar kunt het zelf niet meer goed vertellen. Een testament heeft pas werking ná uw overlijden en bevat uw wensen voor ná uw overlijden. Hierin wordt ondermeer geregeld wie van u erft en wie als executeur gaat optreden.

Wat legt u vast in een levenstestament?
De kern van een levenstestament is een notariële algehele volmacht aan iemand die u vertrouwt om in uw naam al uw zaken te regelen. U geeft daarnaast uitgebreide aanwijzingen aan uw gevolmachtigde, zodat hij of zij weet wat uw wensen zijn. Bijvoorbeeld over uw financiën, schenkingen, maar ook over uw woning. 
Een ander onderdeel is de medische volmacht. U kunt afspraken, zoals een niet-behandel en/of een niet reanimeren afspraak, vast laten leggen bij uw huisarts. Bij de NVVE kunt u een euthanasieverklaring vastleggen. Een kopie hiervan doen we aan uw levenstestament; dan staat vast dat u nog helder van geest was bij het ondertekenen. Ook wordt vastgelegd dat u de arts toestemming geeft om medische informatie aan anderen te geven. Tot slot kunt u ook uw uitvaartwensen laten vastleggen. Verstandig is om dit óók bij de uitvaartondernemer te doen.

Wanneer maakt u een levenstestament?
Belangrijk is, dat u helder van geest bent en u héél goed weet wat u doet, als u de akte bij ons komt tekenen. Het is immers nogal wat; u draagt al uw bevoegdheden over! Het kan op iedere leeftijd, maar doe het tijdig!

Voor wie is een levenstestament?
Voor iedereen die voor u zorgt! Voor uw partner, de kinderen, de zorghulpverleners, de artsen en soms ook de rechter. Uiteindelijk is het in uw eigen belang dat straks, als u het zelf niet meer kunt vertellen, al uw wensen bekend zijn.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op
© 2012 Notaris & Dementie
Disclaimer
Privacyverklaring
webdesign: Santhos
Koru Kuipers Bazuin Notariaat Dijkstra Jansen Bergman Varekamp notariaat