Wat als ik het zelf niet meer zo goed weet, notaris?

 

 

Wereld Alzheimer Dag in Drenthe: Be-leven met dementie!

 

Op vrijdagmiddag 19 september 2014 van 13.00 uur tot 18.00 uur wordt in het kader van de Wereld Alzheimer Dag, een inspirerende en creatieve middag georganiseerd met als thema Be-leven met dementie. Plaats van handeling is Theater de Tamboer in Hoogeveen. Er is een gevarieerd en uitgebreid programma met creativiteit, kunst en muziek bij dementie.

Psychogerontoloog Huub Buijssen opent de middag met een lezing met de titel Alzheimer, zit er nog muziek in? Dementie tast de geestelijke vermogens aan, maar hoe zit het met iemands gevoelens? En wat gebeurt er met het muzikale brein?  

Daarna kan er een workshop gevolgd worden waarbij men een keuze heeft uit 10 mogelijkheden. Er is een interactieve theatervoorstelling van bureau Zorggeluk, waarbij op een inspirerende en zinvolle manier duidelijk wordt wat de gevolgen kunnen zijn van de dementie voor de mens zelf en zijn of haar mantelzorger. U kunt daarnaast een bezoekje brengen aan de informatieve en gezellige markt.

De workshops hebben betrekking op: muziek en bewegen, atelierwerk, dans en dementie, djembé spelen, schilderen, Drentse gedichten luisteren en maken, samen zingen, bloemschikken. De marktkramen zijn op het gebied van dementie met uitleenmateriaal, boeken, voeding etc. Er is voor ieder wat wils.

Het bekende Drentse duo Harm en Roelof nemen het slot van deze middag voor hun rekening. Daarna is er nog tijd voor een gezellige afsluiting met muziek van het Moluks geheugenkoor en een hapje en een drankje.

Andries Ophof, bekend van RTV Drenthe, is de gids op deze dag en de middag wordt geopend door de burgemeester van Hoogeveen.

De middag is bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionals in de directe zorg rondom dementie en andere betrokken belangstellenden.

Heeft u belangstelling? Dan bent u van harte uitgenodigd! De toegang is gratis.

Meer informatie vindt u op www.dementiedrenthe.nl

Algemene informatie:

Muziek

Op en rond Wereld Alzheimer Dag organiseren alle 52 regionale afdelingen van Alzheimer Nederland door het hele land activiteiten om dementie onder de aandacht te brengen. Dit jaar staan veel van deze activiteiten in het teken van muziek. Muziek heeft op de meeste mensen met dementie een positief effect op het gemoed en stimuleert beweging. Muziek van vroeger kan daarbij verloren herinneringen weer naar boven halen.

Netwerk Dementie Drenthe

Het Netwerk Dementie Drenthe is een samenwerkingsverband van thuiszorgorganisaties, huisartsen, GGZ, geheugenpoli’s, intramurale instellingen, alzheimer drenthe en gemeenten in Drenthe. Het doel is om de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers te optimaliseren en de zorg op elkaar aan te laten sluiten. Dit gebeurt o.a. door huisbezoeken van een zorgbegeleider (casemanager) waarbij voorlichting, informatie en advies wordt gegeven. De zorgbegeleider is het centrale aanspreekpunt in de thuissituatie. Zij coördineert en regelt in overleg met alle betrokkenen de zorg rondom de cliënt en mantelzorgers. Ook heeft het Netwerk een helpdesk 0592 - 85 74 74  (op werkdagen van 9 tot 5) waar rechtstreeks contact opgenomen kan worden met een deskundige. Mailen kan ook via helpdesk@dementiedrenthe.nl

Op www.dementiedrenthe.nl is actuele informatie beschikbaar over dementiezorg in Drenthe.

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland geeft al dertig jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door o.a. belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werkt Alzheimer Nederland aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.

Voor mensen die nu met de ziekte te maken hebben, is er 24 uur per dag hulp via de Alzheimer Telefoon (0800 – 5088) en de Alzheimer Assistent. Daarnaast zijn er 230 Alzheimer Cafés en is er op www.alzheimer-nederland.nl  veel informatie beschikbaar.

Alzheimer Nederland werkt nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en de bijdragen van donateurs.

Explosieve stijging

Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. In Nederland hebben 260.000 mensen een vorm van dementie. Alzheimer is de bekendste vorm van dementie; 70 procent van alle mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Maar ook andere  mensen krijgen ermee te maken. Bijvoorbeeld omdat ouders, partner, familie of vrienden door dementie worden getroffen.  Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2050.

In de provincie Drenthe is de verwachting dat het aantal mensen met dementie met ca. 100% stijgt tot 18.500 in 2040.

 

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op
© 2012 Notaris & Dementie
Disclaimer
Privacyverklaring
webdesign: Santhos
Koru Kuipers Bazuin Notariaat Dijkstra Jansen Bergman Varekamp notariaat